Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 16/3 đến 17/3

By | 16 Tháng Ba, 2019
17/03/2019 ĐL Hải Châu AC53AA12 T6 – KCV Bắc Tượng Đài 06:00 13:00 AC53AA16 NGUYỄN KHOÁI 06:00 13:00 AC53AA18 TRƯNG NỮ VƯƠNG 5 06:00 13:00 AC53AAAF LÝ THÁI TỔ 3 06:00 13:00 AC53AAAT HẢI CHÂU 2 06:00 13:00 AC53AAAZ TIỂU LA 5 06:00 13:00 AC53AAB1 TT VIỄN THÔNG PC3 06:00 13:00 AC53AABD KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ 06:00 13:00 AC53AABI BÌNH HIÊN 06:00 13:00 AC53AABM TÂN THÀNH 1 06:00 13:00 AC53AAC1 KDC BÌNH AN 2 06:00 13:00 AC53AAC2 KDC BÌNH AN 3 06:00 13:00 AC53AAC3 NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2 06:00 13:00 AC53AAC7 KHU ĐÔ THI TRƯỜNG SA T2 06:00 13:00 AC53AACE HẢI CHÂU 1 06:00 13:00 AC53AADJ ĐOÀN KẾT 06:00 13:00 AC53AADO LIÊN TRÌ NAM 1 06:00 13:00 AC53AADV CHU VĂN AN 06:00 13:00 AC53AAE4 BÌNH THUẬN 3 06:00 13:00 AC53AAES KIỆT 6 HOÀNG DIỆU 1 06:00 13:00 AC53AAEV KIỐT LÊ ĐẠI HÀNH 2 06:00 13:00 AC53AAF3 HOÀNG THÚC TRÂM 06:00 13:00 AC53AAFV LIÊN TRÌ NAM 2 06:00 13:00 AC53AAG1 TRIỆU NỮ VƯƠNG 2 06:00 13:00 AC53AAG7 LÊ THANH NGHỊ 06:00 13:00 AC53AAG9 NGUYỄN TRÁC 06:00 13:00 AC53AAGK ĐÔNG TÂY 2 06:00 13:00 AC53AAGQ TÂN THÀNH 2 06:00 13:00 AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU 06:00 13:00 AC53AAI1 NGUYỄN HỮU DẬT 06:00 13:00 AC53AAIF KDC BÌNH AN 1 06:00 13:00 AC53AAIT LIÊN TRÌ NAM 4 06:00 13:00 AC53AAIX T3 KDC TN HOÀ CƯỜNG 06:00 13:00 AC53AAIY TT BỘ THAM MƯU QK 06:00 13:00 AC53AAJ5 ĐOÀN KT-QP 206 QK5 06:00 13:00 AC53AAJ6 VĂN CAO 06:00 13:00 AC53AAJB KDC BÌNH AN 4 06:00 13:00 AC53AAJE T2 KDC TN HOÀ CƯỜNG 06:00 13:00 AC53AAJK KIỆT 6 HOÀNG DIỆU 2 06:00 13:00 AC53AAJM CHIÊU ỨNG 06:00 13:00 AC53AAJN BÌNH AN 2 06:00 13:00 AC53AAJO KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG 06:00 13:00 AC53AAJP DUY TÂN 06:00 13:00 AC53AAJQ KTT CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 06:00 13:00 AC53AAJR T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00 AC53AAJV T2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00 AC53AAJW T3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00 AC53AAJX T4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 06:00 13:00 AC53AAJY KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH 06:00 13:00 AC53AAJZ HẢI CHÂU 3 06:00 13:00 AC53AB18 NGÔ TẤT TỐ 06:00 13:00 AC53AB19 NGÔ TẤT TỐ 2 06:00 13:00 AC53AC14 TRƯNG NỮ VƯƠNG 6 06:00 13:00 AC53AC19 NGUYỄN TRI PHƯƠNG T3 06:00 13:00 AD53A0AI Cục hậu cần Quân Khu 5 (647284) 06:00 13:00 AD53A0AI Doanh nghiệp tư nhân Nga Nhựt (647615) 06:00 13:00 AD53A4A2 Công ty TNHH Quản lý và khai thác Tài Sản RIO (648876) 06:00 13:00 AD53A4BA Xưởng in Quân khu 5 (646177) 06:00 13:00 AD53A4BB Trung đoàn 930 – Sư đoàn 372 – Quân chủng phòng không không quân (646207) 06:00 13:00 AD53A4BC Phòng Hậu cần Sư đoàn 372 (646208) 06:00 13:00 AD53A4BD Công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng & Đầu tư Quang Nguyễn (647465) 06:00 13:00 AD53A4BE Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372 (649566) 06:00 13:00 AD53A4BF Trung đoàn 929 – Sư đoàn 372 (649562) 06:00 13:00 AD53A7AU Công ty trách nhiệm hữu hạn An Thư (648335) 06:00 13:00 AD53A7AV Công ty TNHH MTV Mercury (648673) 06:00 13:00 AD53A7AX Phân Viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung (109555) 06:00 13:00 AD53A9BE Công ty TNHH Đồng Tiến (647778) 06:00 13:00 AD53ABAE Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116126) 06:00 13:00 AD53ABAF Đài Khí Tượng Thuỷ văn KV Trung Trung Bộ (116132) 06:00 13:00 AD53ABBY Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (125562) 06:00 13:00 AD53ABCX Công Ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Vạn Tường (638446) 06:00 13:00 AD53ABDN Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng (149426) 06:00 13:00 AD53ABDO Trung tâm Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng 3 (151213) 06:00 13:00 AD53ABDP Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151215) 06:00 13:00 AD53ABDQ (151216) 06:00 13:00 AD53ABDQ Công ty TNHH Châu Minh Việt (636350) 06:00 13:00 AD53ABDR Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151217) 06:00 13:00 AD53ABDR Kho 336 ( Cục Kỹ thuật PKKQ) (632936) 06:00 13:00 AD53ABDR Sư đoàn 372- Tiểu đoàn 56 (646600) 06:00 13:00 AD53ABDS Cục 11 Tổng cục II – Bộ Quốc Phòng (151218) 06:00 13:00 AD53ABDT Trung Tâm TDTT QP3 – Bộ Tham mưu QK5 (151219) 06:00 13:00 AD53ABDU Trung Đoàn 930 – Sư đoàn 372 (151220) 06:00 13:00 AD53ABDV Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151221) 06:00 13:00 AD53ABDV Sư Đoàn 372 – Tiểu đoàn 56 (646903) 06:00 13:00 AD53ABDW Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151223) 06:00 13:00 AD53ABDX Trung Đoàn 929- Sư 372 PKKQ (151224) 06:00 13:00 AD53ABDZ Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung – Chi nhánh tổng công ty Điện Lực Miền Trung (151227) 06:00 13:00 AD53ABEA Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (151229) 06:00 13:00 AD53ABEB Trung tâm Xử lý Bom mìn & Môi trường Quân Khu 5 (635959) 06:00 13:00 AD53ABEB Công ty cổ phần Phát Triển Công Nghệ và Đấu giá Chuyên Việt (635775) 06:00 13:00 AD53ABEB Bộ Tham mưu Quân Khu 5 (151230) 06:00 13:00 AD53ABED Trung Đoàn 929 – Sư 372 PKKQ (151419) 06:00 13:00 AD53ABES Chi cục thuế Quận Thanh Khê (623370) 06:00 13:00 AD53ABFD Công Ty TNHH Tân Khoa Hào (625808) 06:00 13:00 AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 06:00 13:00 AD53ABFM Công ty TNHH Một thành viên Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng (627222) 06:00 13:00 AD53ABGQ Công ty TNHH Một thành viên TOYOTA Đà Nẵng (639115) 06:00 13:00 AD53ABGS Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Khatoco tại Đà Nẵng (639333) 06:00 13:00 AD53ABGT Trung đoàn 929 – Sư 372 Quân chủng PK – KQ (639618) 06:00 13:00 AD53ABGW Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng (639713) 06:00 13:00 AD53ABHP Công ty TNHH Châu Minh Việt (641948) 06:00 13:00 AD53ABHR Công Ty TNHH Sản Xuất Công nghiệp Thương mại Trâm Anh (642371) 06:00 13:00 AD53ABID Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633603) 06:00 13:00 AD53ABIE Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á (633604) 06:00 13:00 AD53ABII Chi nhánh Công ty TNHH Khởi Phát (635702) 06:00 13:00 AD53ABIL Trung tâm dịch vụ thể dục thể thao – Công ty cổ phần Tư vấn – Xây dựng và đầu tư Quang Nguyễn (638443) 06:00 13:00 AD53ABIL Cục chính trị Quân khu 5 (646312) 06:00 13:00 AD53ABIL Cục Chính Trị Quân Khu 5 (638450) 06:00 13:00 AD53ABIX Chi nhánh công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hồng Lam (624955) 06:00 13:00 AD53ABJB Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội (151226) 06:00 13:00 ĐL Sơn Trà EC53EEZZ Nguyễn Sáng 06:00 11:00 ED53EACQ BỆNH VIỆN 199-BỘ CÔNG AN (513307) 06:30 10:30 ED53EAEM CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG (942522) 07:30 11:30 ĐL Cẩm Lệ VC53VS47 TBA Phan Anh 06:00 13:00 VC53VS49 TBA KDC số 5 Nguyễn Tri Phương T4 06:00 13:00 VC53VT26 Huy Cận 06:00 13:00 VC53VT27 Hà Huy Giáp 06:00 13:00 VC53VT41 KCC Gia đình quân nhân QK5 – T1 06:00 13:00 VC53VU46 TBA KCC Gia đình quân nhân QK5 – T2 06:00 13:00 VC53VVA3 Trường Sa T1 06:00 13:00 VC53VVA4 Trường Sa T2 06:00 13:00 VC53VVA5 Trường Sa T5 06:00 13:00 VC53VVA8 Trường Sa T3 06:00 13:00 VC53VVB2 Trường Sa T4 06:00 13:00 VC53VVB3 Trường Sa T6 06:00 13:00 VC53VVB4 Trường Sa T7 06:00 13:00 VC53VVC4 Tây Nam Hòa Cường T4 06:00 13:00 VC53VVE7 Huỳnh Tấn Phát 06:00 13:00 VC53VVSS KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T1 06:00 13:00 VC53VVST KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T2 06:00 13:00 VC53VVSU KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3 06:00 13:00 VC53VVSV KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T4 06:00 13:00 VC53VVSW KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T5 06:00 13:00 VC53VVTB Bình Hoà 2 06:00 13:00 VC53VVTC UBND Khuê Trung T2 06:00 13:00 VC53VVTD Bình Hoà 3 06:00 13:00 VC53VVTR KDC Khuê Trung-Đò Xu T13 06:00 13:00 VC53VVWJ KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1 06:00 13:00 VC53VVWK KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T3 06:00 13:00 VC53VW24 KDC số 5 NTP T2 06:00 13:00 VC53VW31 Phan Đăng Lưu 06:00 13:00 VC53VW55 TBA Trần Huy Liệu 06:00 13:00 VC53VW56 TBA Nguyễn Hữu Thọ 06:00 13:00 VC53VW67 TBA Đỗ Thúc Tịnh 06:00 13:00 VC53VW78 TBA Trường Sa T8 06:00 13:00 VD53VAAA Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (702330) 06:00 13:00 VD53VAAB Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương (702335) 06:00 13:00 VD53VABJ Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng (712716) 06:00 13:00 VD53VABK Ủy Ban Nhân Dân Quận Cẩm Lệ (712736) 08:30 11:30 VD53VACA Công ty CP xây dựng công trình 545 (698156) 06:00 13:00 VD53VACE Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh (600340) 06:00 13:00 VD53VAGY Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ (691769) 06:00 13:00 VD53VAJA (716095) 06:00 13:00 VD53VAJO Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC- Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC Đà Nẵng (718514) 06:00 13:00 VD53VAKL Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (722395) 06:00 13:00 VD53VALN Công ty cổ phần đầu tư giáo dục Mudd Harvey, Việt Nam (726688) 06:00 13:00 ĐL Thanh Khê FC53FFA6 Cai Lang 5 06:00 13:00 FC53FFAH Cai Lang 4 06:00 13:00 FC53FFAZ Lê Duẩn 1 06:00 13:00 FC53FFCA Hải Phòng – Thanh Khê 06:00 13:00 FC53FFCB Thông tin tín hiệu 06:00 13:00 FC53FFCF Hoàng Hoa Thám 06:00 13:00 FC53FFCG Hải Phòng 2 06:00 13:00 FC53FFCM Tân Chính 2 06:00 13:00 FC53FFCN Tân Chính 4 06:00 13:00 FC53FFCY Cai Lang 2 06:00 13:00 FC53FFDA Tân Lập 9 06:00 13:00 FC53FFDD Tân Lập 5 06:00 13:00 FC53FFDM Chính Gián 06:00 13:00 FC53FFDP Tân Lập 1 06:00 13:00 FC53FFDT Tân Lập 2 06:00 13:00 FC53FFDU Tân Lập 3 06:00 13:00 FC53FFDZ Tân Chính 06:00 13:00 FC53FFEB Tân Chính 3 06:00 13:00 FC53FFEN KDC Bàu Thạc Gián 1 06:00 13:00 FC53FFEU Cai Lang 1 06:00 13:00 FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 06:00 13:00 FC53FFFI C17-3 06:00 13:00 FC53FFFL Lê Độ 1 06:00 13:00 FC53FFGA Đông Tây 3 06:00 13:00 FC53FFGI Bàu Sen 06:00 13:00 FC53FFGL Đông Tây 1 06:00 13:00 FC53FFGT KDC 132 Hải Phòng 06:00 13:00 FC53FFJA Phan Thanh 06:00 13:00 FC53FFJB Đỗ Quang 06:00 13:00 FC53FFJF Tân Lập 7 06:00 13:00 FC53FFJH KDC Bàu Thạc Gián 2 06:00 13:00 FC53FFJU Bắc Nam 3 06:00 13:00 FC53FI22 KDC Siêu thị bài thơ 2 06:00 13:00 FC53FI31 Hoàng Anh Gia Lai 06:00 13:00 FC53FI35 Tân Lập 8 06:00 13:00 FC53FI46 UBND Tân Chính 06:00 13:00 FD53FADK Trung tâm quản lý, điều hành mạng (NOC)-Chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone (132691) 06:00 13:00 FD53FAEC Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Miền Nam-SAMDI (912712) 06:00 13:00 FD53FAES Bưu điện Thành phố Đà Nẵng (910938) 06:00 13:00 FD53FAET Bưu điện Thành phố Đà Nẵng (910954) 06:00 13:00 FD53FAFG Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng (116276) 06:00 13:00 FD53FAFI Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (125561) 06:00 13:00 FD53FAFJ Trung tâm Viễn thông 2-Viễn thông Đà Nẵng-Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (127293) 06:00 13:00 FD53FAFK Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (127593) 06:00 13:00 FD53FAFL Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (130570) 06:00 13:00 FD53FAFM Trường Đại học Duy Tân (135008) 06:00 13:00 FD53FAFN Công ty truyền tải Điện 2 (136326) 06:00 13:00 FD53FAFO Công ty truyền Tải 2 (T2) (136327) 06:00 13:00 FD53FAFP Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á-Chi nhánh Đà Nẵng (149619) 06:00 13:00 FD53FAFR Chi nhánh miền Trung-Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước-Công ty TNHH (895019) 06:00 13:00 FD53FAFS Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng (136793) 06:00 13:00 FD53FAFT Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản Seabank (913396) 06:00 13:00 FD53FAGK Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng (917396) 06:00 13:00 FD53FAHN Công ty cổ phần Bệnh viện Thế giới kỹ thuật (919977) 06:00 13:00 FD53FAHU Công ty cổ phần đầu tư Thành Lợi (921823) 06:00 13:00